PvdD eist open­baarheid en andere aanpak fauna­beheer


21 maart 2014

Groningen – De Partij voor de Dieren wil dat de gegevens van faunabeheer, zoals afschot van in het wild levende dieren en aantallen dieren, openbaar worden gemaakt. Ook wil de partij dat de taken van de provinciale Faunabeheereenheid worden herzien, naar aanleiding van een onlangs gepubliceerd onderzoek van de RUG, waaruit blijkt dat het huidige faunabeheer niet effectief is.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af of ambtenaren van de provincie wel inzicht hebben in het registratiesysteem voor gegevens over in het wild levende dieren. Statenlid Anja Hazekamp: “volgens de website van de Faunabeheereenheid is deze alleen toegankelijk voor wildbeheereenheden, grondgebruikers en jagers. Om goed faunabeleid te formuleren, hebben de ambtenaren deze gegevens echter ook nodig. Maar ook Provinciale Staten zouden hier inzicht in moeten hebben, want anders is het beoordelen van de effectiviteit van het faunabeleid erg moeilijk en is bijsturing onmogelijk.”

De partij vraagt verder aan het College van Gedeputeerde Staten om, zoals de onderzoekers van de RUG adviseren, ook rekening te houden met de baten van in het wild levende dieren, in plaats van alleen naar de schade te kijken. In het wild levende dieren dragen in hoge mate bij aan de belevingswaarde van natuur en landschap in de provincie. “Voor het afschieten van dieren betaalt de hele maatschappij de prijs, bijvoorbeeld omdat de overlevende dieren schuwer en minder zichtbaar zijn. Het is daarom vreemd dat niet alle gegevens over leven en dood van onze wilde dieren voor iedereen inzichtelijk zijn”, aldus Hazekamp. De Partij voor de Dieren heeft aan Gedeputeerde Staten gevraagd om alle gegevens over de provinciale fauna volledig openbaar te maken.

Daarnaast wil de partij dat het faunabeheer zich meer op preventie gaat richten. Hazekamp: “in het onderzoeksrapport wordt weer geconcludeerd wat wij al wisten: preventie van schade door in het wild levende dieren is veel effectiever dan bestrijding door afschot en vergoedingen. Wij hebben dit al vaak bij de provincie aangekaart, zoals bij het ganzenbeheer, maar tot nog toe konden we op weinig steun rekenen van andere fracties. We hopen dat het naar aanleiding van dit rapport serieus opgepakt zal worden.” Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, verhoogt de provincie in aanvulling daarop het eigen risico voor landbouwers, gezien het huidige eigen risico van 5% in vergelijking met andere landen erg laag is. “Door gedeeltelijke schadecompensatie ontstaat een aansporing voor de landbouw om zelf goede preventieve maatregelen te nemen,” vertelt Hazekamp.

Per 1 januari 2014 zijn een aantal taken van het Faunafonds overgegaan van het Rijk naar de provincies. Provincies waren al verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van schade door in het wild levende dieren, maar nu zijn ze ook verantwoordelijk voor het uitkeren van financiële vergoedingen voor schade. De gegevens over in het wild levende dieren worden vooral aangeleverd door jagers, zoals het aantal levende dieren dat zij geteld hebben en het aantal dieren dat ze doodgeschoten hebben. Deze gegevens worden geregistreerd door de Faunabeheereenheid, middels het faunaregistratiesysteem en de FaunaSchadeRegistratie. De Partij voor de Dieren heeft daarom via schriftelijke vragen Gedeputeerde Staten verzocht om alle gegevens uit deze systemen over de tellingen, de afschotcijfers en de schades door provinciale fauna volledig openbaar te maken, bij voorkeur per jachtveld of perceel.

Lees hier de schriftelijke vragen

Gerelateerd nieuws

Opinie: De paden op, de lanen in ...?

Het voorjaar breekt aan, tijd om lekker naar buiten te gaan. Een stukje wandelen of in onbezorgd de tuin zitten is echter gee...

Lees verder

Ontbossing Engelbert bedreigt dieren

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de grootschalige bomenkap die op dit moment rond Engelbert plaatsvindt en heeft...

Lees verder