Ontbossing Engelbert bedreigt dieren


25 maart 2014

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de grootschalige bomenkap die op dit moment rond Engelbert plaatsvindt en heeft het College van Gedeputeerde Staten gevraagd om de kap per direct een halt toe te roepen. De partij krijgt vele meldingen binnen van verontruste burgers, die bezorgd zijn over het verdwijnen van het leefgebied en het sterven van talloze dieren, het verdwijnen van groen in hun leefomgeving en het toenemende verkeerslawaai van de A7.

Statenlid Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren wil van de provincie weten wat de gevolgen van de massale ontbossing zijn op de dieren en planten die in gebied leven. Daarnaast wil zij weten welke mogelijkheden de provincie heeft om de schade te beperken, of zelfs de werkzaamheden stil te leggen. “Vanwege het mooie weer van de afgelopen weken, zijn al veel broedende vogels waargenomen. Reeën, die in grote getale aanwezig zijn, zijn inmiddels hoogdrachtig. Waar moeten zij hun kalfje straks verstoppen, tussen de langsrazende machines en in een kale, boomloze vlakte? Het kappen gebeurt met grof geweld, de dieren hebben geen schijn van kans. Er zijn zelfs meldingen binnengekomen van zogende jonge vosjes die levend begraven zijn, nadat de grote machines over de burcht zijn gereden.”

Volgens Hazekamp is het merkwaardig dat er een kaalslag plaatsvindt in de bossen rondom Meerstad, terwijl de nieuwe woonwijk altijd aangeprijsd wordt als wonen in het groen. Meerstad ligt tussen het “Strategisch Groenproject Midden Groningen” en de grote natuurgebieden rondom het Zuidlaardermeer. De partij vraagt zich af wat de gevolgen zijn van deze kaalslag op de ecologische verbindingen in het gebied en waar de percelen hierna voor gebruikt zullen worden.

De Partij voor de Dieren wil tevens weten wat de provincie gaat doen om te voorkomen dat vele wilde dieren gewond of dakloos raken, of worden gedood, en hoe voorkomen wordt dat vluchtende dieren de snelweg oversteken. Mensen hebben de plicht om zorgvuldig om te springen met in het wild levende dieren en hun leefomgeving. “En hoewel het om productiebossen gaat, staan deze er al tientallen jaren. Voor al die egels, vleermuizen, reeën, vogels en tientallen andere diersoorten zijn de bossen hun thuis”, aldus Hazekamp. De Partij voor de Dieren brengt middels schriftelijke vragen de grootschalige ontbossing onder de aandacht van het College.

Lees hier de schriftelijke vragen

Gerelateerd nieuws

PvdD eist openbaarheid en andere aanpak faunabeheer

Groningen – De Partij voor de Dieren wil dat de gegevens van faunabeheer, zoals afschot van in het wild levende dieren ...

Lees verder

Stop wedstrijden kraaienschieten

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie zich inzet om kraaienschietwedstrijden te stoppen. Doel van dergelijke wedstrij...

Lees verder