Geen kogel voor poes Minoes


17 september 2018

De Partij voor de Dieren is geschokt door plannen van de provincie om mogelijk de jacht op katten te openen. De Groningse afdeling van de partij organiseert daarom woensdag a.s. om 13:00 een protestactie bij de ingang van het provinciehuis in Stad, Martinikerkhof 12. Dat is vlak voor het tijdstip waarop de commissie de nieuwe beleidsnotitie Flora en Fauna bespreekt.

De Partij voor de Dieren roept iedereen op om te komen demonstreren tegen kattenjacht, waar ook zeker huiskatten aan ten prooi zullen vallen. Statenlid Kirsten de Wrede: “Er is geen enkel bewijs dat doden van zwerfkatten effect gaat hebben op bijvoorbeeld predatie van weidevogelkuikens. Katten in het wild eten overwegend muizen en andere kleine zoogdieren. De provincie kan niet de katten als schuldige aanwijzen voor het falende natuur- en landbouwbeleid, waar de weidevogels en de hele biodiversiteit aan ten onder gaan. Bovendien komt voor elke geschoten kat een nieuwe in de plaats, zolang er geen solide aanpak komt van het ongebreidelde fokken met katten.”

In de Flora en Fauna notitie wordt het doodschieten van verwilderde katten als een optie gepresenteerd om de populatie aan te pakken. Bejaging zal met veel dierenleed gepaard gaan en bovendien is het geen definitieve oplossing voor het probleem. Ook zullen huisdierkatten slachtoffer worden van de schoten hagel.

In de Tweede kamer werd al in 2013 een motie aangenomen om jacht op katten te verbieden. Meerdere provincies maakten een einde aan de kattenjacht, maar de provincie Groningen legt de wens van het parlement en de bevolking naast zich neer. “Uit Friesland en Utrecht, de enige twee provincies waar katten nog bejaagd mogen worden, bereiken ons hartverscheurende verhalen van katteneigenaren die hun dier dood of zwaar gewond terugvinden, doorzeefd met hagel”, aldus de Wrede. “Laat de provincie haar geld en energie steken in een diervriendelijke aanpak, in plaats van in dit soort barbaarse praktijken.”

De partij pleit voor de beproefde en diervriendelijke TNR methode, waarbij de katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens teruggeplaatst. Katten die voldoende gesocialiseerd zijn, kunnen eventueel via een plaatselijk dierenasiel herplaatst worden. Op deze manier zal de groep verwilderde katten langzaam afnemen. Daarnaast moet veel steviger ingezet worden op het castreren of steriliseren en chippen van álle katten. De continue aanwas van (boerderij)kittens zorgt vooral in het buitengebied voor instandhouding van de groep zwerfkatten.