Meer openheid nodig bij problemen Ring Zuid


30 juli 2018

Groningen, 30 juli 2018 – De Partij voor de Dieren wil meer openheid van het provinciale college over de problemen rond de Zuidelijke Ringweg. Zo wil de partij weten hoe het kan dat de aannemer vorig jaar al aangaf dat de planning onhaalbaar was, terwijl het college bij monde van gedeputeerde Gräper onlangs aangaf dat zij pas in juni op de hoogte werden gesteld van vertraging. De fractie stelt daarom een aantal schriftelijke vragen. Ligt dit gebrek aan communicatie aan een slechte relatie tussen de aannemer en de opdrachtgever, of is er iets aan de hand bij laatstgenoemde intern, dus bij de Aanpak Ring Zuid?

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie, wil tevens weten waarom er opeens een extra hectare groen verloren moet gaan in het Stadspark. “Het is vreemd dat dat pas nu bekend is. Wellicht is het gekozen ontwerp voor de nieuwe Ringweg dusdanig slecht dat de aannemer heeft gezegd: dit moet anders.” Dat zou een reden kunnen zijn voor het plotselinge extra groenverlies. Maar de Wrede stelt dat dit pas vergund zou moeten worden op het moment dat meer duidelijkheid is over hoe en wat.

In de brief die de Staten hebben gekregen over het niet doorgaan van de zomerstremming, staat dat er teveel “onduidelijkheden” waren om deze door te laten gaan. De Wrede wil weten om welke onduidelijkheden het hier gaat en of het zo is dat de aannemer volgens het college slecht werk heeft afgeleverd.

Wij staan voor: