Geen uitbreiding camping Wedder­bergen


2 november 2018

Groningen, 2 november 2018 – De Partij voor de Dieren is fel gekant tegen de mogelijke uitbreiding van camping Wedderbergen in Wedde. Niet alleen gaat een essentieel stuk natuur van het Nationaal Natuur Netwerk verloren, een onvervangbare ecologische verbinding, ook heeft de provincie volgens de partij op oneigenlijke gronden een subsidie verleend. Zo zou er sprake zijn van belangenverstrengeling tussen de eigenaar en de bij de subsidieaanvraag betrokken partijen.

Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, meent dat de natuur die verloren gaat een belangrijke verbinding is. “Dat stuk is onderdeel van een langgerekt natuurlint, een belangrijke schakel voor migratie van dieren en de verspreiding van plantensoorten langs de Westerwoldse Aa. Het is een aanfluiting om te zeggen dat dat vervangen kan worden door een kruidenrijk grasland.”

Volgens Voerman is de uitbreiding ook niet toegestaan binnen de huidige provinciale omgevingsvisie, waarin staat dat er bij ingrepen in het NNN netto winst in de ecologische waarden moet optreden. Daarnaast stelt Voerman vragen over de Leader-subsidie die het project heeft gekregen. Volgens haar ontbreken zowel de educatieve en innovatieve eigenschappen die bij een dergelijke subsidie verplicht zijn, als de benodigde “brede steun bij de bevolking”.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Pleegt aannemer Ring Zuid contractbreuk?

De Partij voor de Dieren wil dat het college openheid van zaken geeft over de moeilijkheden die het project Ring Zuid op dit ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil provinciale financiering voor wolvenvoorlichting en preventiemaatregelen dierhouders

Bij de behandeling van de provinciale begroting, morgen in Provinciale Staten, pleit de Partij voor de Dierenvoor een provinc...

Lees verder