Partij voor de Dieren wil provin­ciale finan­ciering voor wolven­voor­lichting en preven­tie­maat­re­gelen dier­houders


13 november 2018

Bij de behandeling van de provinciale begroting, morgen in Provinciale Staten, pleit de Partij voor de Dierenvoor een provinciale bijdrage om de terugkeer van de wolf in goede banen te leiden. De partij vraagt het College om een bedrag vrij te maken voor het aanstellen van een wolvenvoorlichter. Deze persoon kan voorlichting organiseren, dierhouders adviseren over de juiste preventieve maatregelen om hun dieren te beschermen, en het regionale aanspreekpunt zijn voor alle wolvenzaken. Daarnaast zou er de komende jaren een ondersteunende subsidie kunnen worden ingesteld om tegemoet te komen in de kosten voor het aanschaffen van bijvoorbeeld stroomrasters.

Onlangs werd het Interprovinciaal Wolvenplan gepresenteerd, met draaiboeken voor zwervende en territoriale wolven. Het plan wordt volgend jaar in Provinciale Staten besproken. De Partij voor de Dieren meent dat de provincie tot die tijd niet achterover moet gaan leunen. “De Staten beslissen vandaag over de besteding van het geld voor de komende jaren, en wat ons betreft wordt er voor de wolf een potje gereserveerd.”, zegt Statenlid Kirsten de Wrede. Uit het draaiboek blijkt bovendien dat er momenteel geen overheidspartij verantwoordelijk is voor voorlichting. Reden te meer om nu in actie te komen. De Wrede: “Wij denken dat er allerlei ongegronde aannames en angsten de kop op gaan steken als er geen goede voorlichting wordt aangeboden. Mensen zijn de aanwezigheid van grotere predatoren in de natuur niet meer gewend. De terugkeer van de wolf is juist goed nieuws voor de natuur en biodiversiteit in onze provincie, en kan worden gezien als een positief resultaat van het Europese natuurbeleid.”

De Partij voor de Dieren is van mening dat eerlijke, gestructureerde voorlichting nadrukkelijk een taak is van de provincie. Het gaat dan om voorlichting aan zowel dierhouders en medewerkers van natuurorganisaties, als aan het brede publiek. Nu is het zo dat er beperkte, versnipperde voorlichting door derden wordt gefaciliteerd. In Duitsland, waar tientallen roedels wolven leven, heeft elke regio een eigen ‘Wolfsberater’, een persoon die alle wolvenzaken in die regio oppakt. De Partij voor de Dieren ziet grote voordelen in een regionale wolvenvoorlichter voor Groningen. Iemand met goede kennis van de natuur en landgebruik in de provincie, een vertrouwd aanspreekpunt als het gezicht van de wolf in onze provincie.

De partij pleit ook voor financiële ondersteuning van dierhouders die preventieve maatregelen willen nemen om de wolf bij hun dieren weg te houden. Bescherming van landbouwhuisdieren valt deels onder verantwoordelijkheid van de provincie als uitvoerder van het natuurbeheer en de soortenbescherming. Vee dat goed beschermd wordt door stroomafzettingen of kuddewaakhonden wordt niet aangevallen door wolven. Als nu een begin gemaakt wordt met het beschermen van dieren dan krijgen wolven ook de kans niet om zich te gaan specialiseren in landbouwhuisdieren als prooi. Overigens is het risico dat wolven schapen en geiten doden vooral aanwezig bij een zwervende wolf. Heeft de wolf eenmaal een territorium vastgesteld dan zal hij zich voeden met reeën en ander wild. Tot op heden is er alleen sprake van zwervende wolven die onze provincie bezoeken, maar het is goed mogelijk dat in de zuidpunt van Groningen bij het grensgebied met Drenthe en Duitsland zich een roedel wolven gaat vestigen in de toekomst.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Geen uitbreiding camping Wedderbergen

Groningen, 2 november 2018 – De Partij voor de Dieren is fel gekant tegen de mogelijke uitbreiding van camping Wedderbergen i...

Lees verder

Partij voor de Dieren demonstreert in stilte voor behoud van slot op de Intensieve Veehouderij

Partij voor de Dieren demonstreert in stilte voor behoud van slot op de Intensieve VeehouderijGroningen, 14 november 2018 - D...

Lees verder