Partij voor de Dieren wil ophel­dering college over afge­keurde boorput Saaksum


14 oktober 2015

De Partij voor de Dieren wil van het college helderheid over de afgekeurde boorput in Saaksum en heeft vragen gesteld over de wijze waarop het college hiermee omgaat. De partij heeft via een bezorgde omwonende van de gaswinningslocatie in Saaksum vernomen dat er problemen zijn met een boorput op de locatie Roodehaan. De put blijkt te zijn gevuld met formatiewater en zou daarom niet langer meer in beeld zijn om te worden gebruikt voor fracken.

Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, wil dat de NAM openheid van zaken geeft over de problemen en wil van het college weten of zij hiervan op de hoogte is gebracht: “Het feit dat er zoveel water in de put staat, zou mogelijk tot lekkage kunnen leiden. Dat, terwijl formatiewater extreem vervuild is met onder andere zware metalen. Ik wil weten wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat het milieu en de omwonenden beschermd worden.”

Volgens de heer Martin Smit van de NAM zal het fracken via een andere put gewoon doorgaan. Voerman vreest dat nu ook hier het formatiewater omhoog zal komen, vermengd met een grote hoeveelheid frackwater en mogelijk daardoor met nog meer kans op zware vervuiling.

Voerman wijst erop dat zich in Overijssel in de afgelopen maanden een ernstige vervuiling heeft voorgedaan door lekkage uit een afvoerbuis voor productiewater bij Holtheme. Ook is in Overijssel bij een oude gaswinninglocatie in de gemeente Tubbergen ernstige vervuiling geconstateerd. Voerman: “We vragen ons voortdurend af wanneer de volgende aap uit de mouw komt. Welk risico loopt Saaksum?"

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het geplande fracken bij Saaksum en over de aanwezigheid van het vervuilde formatiewater. Formatiewater is extreem zout en is vervuild met o.a. zware metalen, vermengd met aardgascondensaat. In het verleden hebben zich in binnen- en buitenland lekkages voorgedaan.

Vragen: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-boorput-te-roodehaan-en-fracken