Partij voor de Dieren: geen bewerkt vlees meer serveren in provin­ciehuis


29 oktober 2015


Groningen, 29 oktober 2015 – De provincie moet stoppen met het serveren van bewerkt vlees in de kantines van het provinciehuis. Dat vindt de Partij voor de Dieren. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft deze week bewerkte soorten vlees, zoals hamburgers, salami en worstjes op de lijst van kankerverwekkende stoffen geplaatst.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt het een logische zaak dat bewerkt vlees binnenkort niet langer geserveerd wordt in openbare gebouwen: “Overheden en werkgevers zijn verplicht om een veilige omgeving te scheppen voor hun medewerkers. Dan moet je ze niet blootstellen aan kankerverwekkende stoffen. Roken is ook verboden in publieke ruimtes.”

De Partij voor de Dieren pleit er al langer voor geen dode dieren meer te eten in het provinciehuis. Volgens de Wrede zouden politici het goede voorbeeld moeten geven. De productie van dierlijke eiwitten is de grootste factor in de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast spelen vlees en zuivel een zeer grote rol in de afname van de biodiversiteit, zowel in ons eigen land als in mondiaal opzicht. Alleen al in Nederland worden jaarlijks ruim 500 miljoen dieren geslacht, vaak na een kort en ellendig leven.

De bijbehorende vragen vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-betreffende-het-feit-dat-bepaalde-vleessoorten-op-de-lijst-van-kankerverwekkende-stoffen-zijn-geplaatst-door-de-wereldgezondheidsorganisatie