Opnieuw succes inzake provin­ciaal bijen­beleid


23 september 2015

Groningen, 23 september 2015 – Vandaag hebben de Staten zich opnieuw op initiatief van de Partij voor de Dieren uitgesproken vóór actief provinciaal bijenbeleid. De staten stemden voor een motie van de Partij voor de Dieren, mede ingediend door de PVV, waarin Gedeputeerde Staten werd opgeroepen de bestaande samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Landschapsbeheer Groningen en LTO projecten te intensiveren en te verbreden. Ook het college toonde zich ingenomen met de motie.

Ondanks ingezette acties was de bijensterfte afgelopen winter weer hoog. Volgens Kirsten de Wrede, huidig fractievoorzitter, is opgeven wat betreft bijen geen optie. Immers, zo’n drie kwart van onze voedselgewassen is afhankelijk van bestuivers zoals de honingbij. De economische waarde van bijen wordt daarom alleen al in Nederland geschat op 1,1 miljard. Wilde bijen, die door dezelfde oorzaken geraakt worden als die verantwoordelijk voor de sterfte van honingbijen, spelen een belangrijke rol bij het verspreiden van wilde planten en bloemen. Als die verdwijnen, verdwijnen ook weer insecten en vogels die daarvan afhankelijk zijn.

In 2013 overhandigde toenmalig Partij voor de Dieren statenlid Anja Hazekamp Gedeputeerde Staghouwer een bijennotitie en een bijenhotel, met de boodschap: accepteer ‘bijzaken’ als portefeuille. De kersverse gedeputeerde nam de portefeuille destijds aan, waarmee hij toezegde zich in te zetten voor de bijen. Volgens de Wrede zijn bijzaken in dit geval hoofdzaken: volgens Einstein zou de mens nog maar vier jaar kunnen overleven nadat alle bijen zijn verdwenen.

De motie kunt u hier lezen.