Partij voor de Dieren vraagt om opschorten ontheffing doden van reeën


4 juli 2012

De Statenfractie Groningen van de Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten om het doden van reeën stop te zetten. Aanleiding is de uitspraak van de rechtbank Assen, die onlangs oordeelde dat de provincie Drenthe onzorgvuldige onderbouwing hanteert voor haar ontheffing om reeën te doden. In Groningen wordt van hetzelfde reeënbeheerplan gebruik gemaakt als in Drenthe. De rechter oordeelde dat de telmethodes om de reeënpopulatie te bepalen mogelijk niet voldoen. Ook vond zij onvoldoende aangetoond dat de dieren genoeg belangrijke schade aanrichten om het doden van de dieren te rechtvaardigen.

Het is onduidelijk waarom de methodes uit het beheerplan, die in Drenthe zijn afgekeurd, in Groningen nog steeds aanleiding zijn om 1200 reeën per jaar te doden. De Partij voor de Dieren wil tekst en uitleg van het College over deze gang van zaken, en vraagt om een betrouwbare telling van het werkelijke aantal reeën in Groningen. In afwachting daarvan moet het doodschieten van reeën worden gestaakt. Overigens is de partij van mening dat het bejagen van dieren helemaal verboden moet worden. Er kunnen diervriendelijke preventieve maatregelen getroffen worden om dieren te weren op plaatsen waar zij schade kunnen aanrichten.

U kunt de vragen hier inzien.

Gerelateerd nieuws

Anja Hazekamp in debat over kolencentrale Eemshaven

De Partij voor de Dieren protesteerde vandaag in Groningen tegen de kolencentrale in Eemshaven. Tijdens de manifestatie 'K...

Lees verder

Uitspraken Gedeputeerde over kolencentrale afkeurenswaardig

De Partij voor de Dieren statenfractie Groningen sprak vandaag haar afkeuring uit over de communicatie van Gedeputeerde Van...

Lees verder