Anja Hazekamp in debat over kolen­cen­trale Eemshaven


30 juni 2012

De Partij voor de Dieren protesteerde vandaag in Groningen tegen de kolencentrale in Eemshaven. Tijdens de manifestatie 'Krachten tegen Kolen' gaf Statenlid Anja Hazekamp een duidelijke boodschap: de kolencentrale is onnodig, onverstandig en een ramp voor natuur en volksgezondheid. Bij de protestrondgang door de stad waren vele leden van de Partij voor de Dieren zichtbaar aanwezig.

De manifestatie Krachten tegen Kolen werd georganiseerd door o.a. Greenpeace, CO2ntramine en Dekoolonisten, om duidelijk te maken dat het verzet tegen de kolencentrale onverminderd hoog blijft. Gestart werd met een rondgang door de stad, waarbij een grote CO2 bom is rondgereden. De centrale gaat enorme hoeveelheden CO2 uitstoten, en daarmee bijdragen aan milieuvervuiling en klimaatverandering.

Na de protestrondgang waren er meerdere sprekers op het Waagplein. Ook sprak Wubbo Ockels via een videoscherm het publiek toe. Hij benadrukte het belang van een ommekeer in het denken, waarbij duurzaamheid en zuinig zijn op de natuur de boventoon voerden. Hij zei onder andere te verwachten dat over een aantal jaren zonne-energie goedkoper is dan kolencentrales, dat de kolencentrale zal worden afgestoten door RWE en dat er dan een zinloze klomp beton aan de rand van de Waddenzee staat die moet worden opgeruimd.
Daaropvolgend vond er een politiek debat plaats waarbij Anja Hazekamp, Statenlid voor de Partij voor de Dieren, met Statenleden van Groen Links en de SP in discussie ging.

In augustus 2011 vernietigde de Raad van State de bouwvergunning voor de RWE- kolencentrale op basis van de Natuurbeschermingswet. Desondanks gedoogde de provincie dat er werd doorgebouwd. Eind juni is er door de provincies Groningen en Friesland een nieuwe vergunning verleend. Statenlid Miedema van Groen Links (coalitiepartner van VVD, PvdA en D66 in Provinciale Staten) kon niet uitleggen waarom een in naam 'groene' partij partij heeft ingestemd met de vergunningen. Anja Hazekamp was tijdens het debat duidelijk in haar boodschap: De Partij voor de Dieren wil geen kolencentrale, ook al wordt er nog zoveel natuurcompensatie beloofd!

Een kolencentrale bij een uniek natuurgebied als de Waddenzee is funest voor planten en dieren en schadelijk voor onze gezondheid. Grote hoeveelheden CO2, fijnstof, zwavel- en stikstofoxiden, dioxine en giftige zware metalen als cadmium, thallium, kwik en lood worden de Groningse lucht in geblazen. De uitdieping van de Eems, voor kolenaanvoer, zorgt voor vertroebeling waardoor planten en dieren in de rivier worden bedreigd.
De enige oplossing voor mens en natuur is géén kolencentrale! De Partij voor de Dieren wil dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beëindigd en dat er volop ingezet wordt op hernieuwbare, schone energie.
De manifestatie was een groot succes - de Partij voor de Dieren hoopt dat de coalitiepartijen gaan luisteren naar alle aanwezigen en niet doorgaan op deze doodlopende weg!

U kunt hier interviews met Anja Hazekamp en Wynanda van der Land beluisteren.


Gerelateerd nieuws

Kom naar de manifestatie 'Krachten tegen Kolen'!

Gisteren hebben de provincies Groningen en Friesland een nieuwe Natuurbeschermingswetvergunning verleend voor de kolencentr...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt om opschorten ontheffing doden van reeën

De Statenfractie Groningen van de Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten om het doden van reeën ...

Lees verder