Uitspraken Gede­pu­teerde over kolen­cen­trale afkeu­rens­waardig


4 juli 2012

De Partij voor de Dieren statenfractie Groningen sprak vandaag haar afkeuring uit over de communicatie van Gedeputeerde Van der Ploeg rondom de nieuwe vergunning voor de kolencentrale in Eemshaven. Van der Ploeg stelde onlangs dat de natuur niet te lijden heeft onder de kolencentrale, en dat de natuur met de nieuwe vergunning robuuster wordt. Ook liet Van der Ploeg zich negatief uit over de Natuurbeschermingswet, die volgens de Gedeputeerde ‘een crime’ is.

De Partij voor de Dieren vraagt vandaag in een interpellatiedebat tijdens de Statenvergadering om opheldering. Statenlid Anja Hazekamp: “Dit zijn verbazingwekkende en ongenuanceerde uitspraken. Beweren dat de natuur geen hinder ondervindt van de kolencentrale is onhoudbaar, ook met de nieuwe vergunning. Een kolencentrale heeft altijd een negatieve invloed op natuur en milieu, hoeveel compensatie je ook opvoert. De eerste Natuurbeschermingswetvergunning voor de centrale is vernietigd, en het is nog maar de vraag of de tweede het wel gaat halen. Ons vertrouwen in de Gedeputeerde is geschaad. Wij vragen ons af of de Groningse natuur nog wel in goede handen is bij dit College.”