Partij voor de Dieren stelt vragen over herin­tro­ductie bevers in Zuid­laar­der­meer­gebied


3 november 2008

Anja Hazekamp, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten, heeft vragen gesteld over de herintroductie van de bever in het Zuidlaardermeergebied. Op 21 oktober is een beverpaartje uitgezet en er zullen later dit jaar nog twee paar volgen. Het is een initiatief van de Stichting het Groningse en Stichting het Drentse Landschap. Volgens Hazekamp wordt de herintroductie van bevers (en otters) veelal ten onrechte gepresenteerd als succesvol.

Bij herintroductie worden de dieren in het buitenland gevangen, in een kooi gezet, op transport gezet en vervolgens in Nederland in een hen volstrekt onbekend gebied weer losgelaten. Vaak zijn de dieren daar zo gestrest van dat ze er ziek van worden, soms met de dood tot gevolg. De dieren worden vaak operatief van een zender voorzien, waarbij de operatie leidt tot een sterk verminderde weerstand. Hoeveel dieren ten behoeve van de introductie dood zijn gegaan wordt meestal niet vermeld, maar uit inmiddels uitgevoerde herintroducties van bevers (en otters) blijkt dat het merendeel van de dieren dat wordt vrijgelaten binnen enkele maanden gestorven is.

Bevers kunnen vraatschade en graafschade aanrichten, net zoals zijn iets kleinere neefje, de beverrat. Op dat beestje wordt op de vreselijkste manieren jacht gemaakt, onder meer door klemmen die ook bevers kunnen doden. Niet alleen door de bestrijders van muskusratten en beverratten, die ondertussen voorlichting hebben gekregen over de bevers, maar ook door jagers, die de dieren met het jachtgeweer te lijf gaan. Hoe gaan die om met bevers?

Bevers zouden door hun gegraaf en geknabbel aan struiken een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Eén van de vragen die Hazekamp aan het college heeft gesteld luidt dan ook hoe zich dat verhoudt met de bijdragen die muskusratten en beverratten hieraan leveren. Want zo groot zijn de verschillen eigenlijk niet tussen deze dieren; ze leven allemaal aan het water en ze graven en knabbelen ook allemaal. Verder wil Hazekamp weten of de provincie een rol speelt in het toezicht houden op het welzijn van de dieren en of de provincie stappen gaat ondernemen richting het ministerie van LNV als de bevers sterven.

Bevers zijn in het verleden massaal gedood onder meer vanwege hun pels en vlees, maar ook omdat ze als schadelijk werden ervaren. Samen met de vernietiging van hun leefgebied werden ze volledig uitgeroeid in ons land. Ze knagen, graven en bouwen en zijn in staat om gebieden onder water te zetten. En laat dat nu juist de reden zijn dat muskusratten en beverratten worden bestreden!