Geef geld voor kat en niet voor flatscreen


30 oktober 2008

De Dierenbescherming in Groningen vindt dat de gemeente Groningen minima beter een bijdrage kan geven voor de veterinaire zorg van een huisdier dan voor een kapotte televisie.

Bijna dagelijks wenden zich mensen tot de Dierenbescherming met het verzoek om steun omdat men de kosten van de dierenarts niet kan betalen, aldus Henk Hoiting van de Groningse Dierenbescherming. Hij heeft daarover een brief geschreven aan het stadsbestuur naar aanleiding van de commotie vorige week over de vergoeding van 450 euro voor minima, die een nieuwe televisie nodig hebben.

Met een vergoeding voor veeartskosten wordt veel dierenleed voorkomen, stelt de Dierenbescherming. Ook werkt het stadsbestuur zo mee aan de reductie van het aantal zwerfdieren en daarmee aan lastenverlaging van de gemeente.