Partij voor de Dieren meest natuur- en mili­eu­vrien­de­lijke partij van alle groe­pe­ringen bij water­schaps­ver­kie­zingen


22 oktober 2008

PERSBERICHT

Groningen, 23 oktober - De Partij voor de Dieren blijkt de meest natuur- en milieuvriendelijke partij van alle belangengroeperingen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Dat blijkt uit het Kieskompas op internet dat 20 oktober werd gepresenteerd. Barbara van Genne, lijsttrekker namens de Partij voor de Dieren, is tevreden. "Dit was natuurlijk van tevoren wel bekend, maar het is toch leuk om te zien dat het er via Kieskompas zo mooi uitkomt."

Van Genne benadrukt dat de Partij voor de Dieren er in de eerste plaats voor dieren en natuur is, maar dat dit vaak samengaat met menselijke belangen. "Het is toch veel fijner om te zwemmen in schoon water zonder algengroei, of op het platteland te fietsen en te kunnen genieten van mooie bloemenranden langs de akkers? Ons beleid is gericht op waterkwaliteit en op biodiversiteit, maar dat is toch ook in het belang van mensen! Wij willen Nederland weer mooi maken."

In het Kieskompas kunnen burgers kiezen uit 34 stellingen. Daarna krijgen ze te zien bij welke partij zij het beste passen en waar deze partij staat qua ecologisch bewustzijn. Schoon water is een belangrijk thema bij deze verkiezingen voor de Partij voor de Dieren. Schoon water lijkt vanzelfsprekend, maar is het helaas niet, aldus van Genne. "De landbouw gebruikt nog steeds grote hoeveelheden insecticiden en meststoffen. Meststoffen bevorderen algengroei, die zo uit de hand kan lopen dat er geen zuurstof in de sloot meer overblijft en alle leven in een sloot verstikt. Het waterschap moet daarom stimuleren dat intensieve veehouderij wordt omgezet in duurzame veehouderij."

Een oplossing op korte termijn vormt het niet gebruiken van de akkerranden. Hierdoor komen veel minder insecticideN en meststoffen in het water. Het creëren van mestvrije zones en glooiende oevers aan de randen van akkers is ook veel beter voor planten en dieren. "Daar kunnen bijvoorbeeld weidevogels leven en allerlei planten komen dan terug die je in jaren niet had gezien. Het ziet er ook prachtig uit", aldus een enthousiaste van Genne.