Lijst­trekker van Genne distantiëert zich van beschul­di­gingen naar provincie inzake valsheid in geschrifte


21 oktober 2008

PERSBERICHT

Groningen, 21 oktober 2008 - "Wij nemen onze beschuldigingen van valsheid in geschrifte door de provincie terug. Maar wij blijven erbij dat het dossier rond de groene glazenmaker in Kiel Windeweer laat zien dat de belangen van dieren ondergeschikt worden gemaakt aan economische belangen als dat de provincie beter uitkomt," aldus Barbara van Genne, die lijsttrekker namens de Partij voor de Dieren is bij de verkiezingen in het waterschap Hunze en Aa's.

De provincie, die een deel van het Westerdiepsterdalkanaal waar de beschermde groene glazenmaker zijn biotoop heeft, wil gebruiken voor het project "Van turfvaart naar toervaart", kreeg op vrijdag 27 juni 2008 om 17:00 de ontheffing van de Flora- en Faunawet. Zo kon worden doorgegaan met bouwwerkzaamheden. Op maandagmiddag waren de populaties krabbenscheer en groene glazenmaker verplaatst.

De alternatieve locatie die was gevonden voor de groene glazenmaker bleek echter zeer ongeschikt te zijn. Henk Jaap Meijer, voorzitter van Platform Berend Botje, een organisatie die voor de belangen van dieren en planten bij vaarwegen opkomt, besloot hierop rapporten bij de provincie op te vragen waarin de geschiktheid van deze locatie geanalyseerd was. Hij kreeg hierop een document waarvan hij vermoedde dat het niet geschreven was door de ecoloog die het ondertekend zou hebben, maar door een ambtenaar van de afdeling Beton- en Waterbouw van de provincie en beschuldigde deze figuur van valsheid in geschrifte.

Volgens van Genne zijn er redenen om te twijfelen aan de correctheid van deze aangifte: "Wij trekken onze beschuldigingen aan het adres van de provincie inzake valsheid in geschrifte dan ook onmiddellijk en volledig in. Maar we blijven erbij dat de verdere gang van zaken niet is zoals het hoort. Het is voor burgers die voor de belangen van dieren willen opkomen, onmogelijk gemaakt bezwaar aan te tekenen tegen de ontheffing: men is gelijk tot de uitvoering daarvan overgegaan. De beschermde status van de groene glazenmaker is slechts een wassen neus".