Commis­sie­ver­ga­dering Mobi­liteit en Energie


22 februari 2012

In de commissievergadering Mobiliteit en Energie kwamen woensdag 22 februari enkele onderwerpen voorbij waar de fractie van de Partij voor de Dieren het nodige op aan te merken en aan toe te voegen had.

Er werd gesproken over de problemen die er zijn met de OV-chipkaart. Onze inbreng hierop is hier te lezen.

Verder kwam de Beleidsnota fiets aan de orde. Een mooi rapport waarin de recente ontwikkelingen worden beschreven. Zo is er inmiddels een aantal fietsroutes-plus aangelegd in de provincie, zoals Groningen-Zuidhorn. Verder gaat het in het rapport over verkeersveiligheid en fietsvoorzieningen, waaronder goede fietsstallingen. Er zal binnenkort een nieuw actieplan fiets worden gemaakt, en wij hebben daarvoor de volgende suggestie meegegeven, lees hier.

Er is ook gesproken over het Beleidsplan verkeersveiligheid Provinciale Wegen. In dit beleidsplan is te lezen dat er bekend is op welke wegen de meeste ongelukken gebeuren. Er wordt hard aan gewerkt om met aanpassingen te bereiken dat het aantal ongelukken vermindert. Toch blijven er nog gevaarlijke wegen en kruisingen over. Wij hebben hiervoor een suggestie meegegeven, lees hier.

Onze suggesties werden positief ontvangen en worden meegenomen in de te maken plannen voor de toekomst.