Partij voor de Dieren Groningen vraagt jachtstop


5 januari 2010

persbericht

Groningen, 6 januari 2009 - De Partij voor de Dieren in Groningen heeft naar aanleiding van de huidige winterse omstandigheden aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd het doden van in het wild levende dieren in het kader van jacht, schadebestrijding en beheer onmiddellijk te stoppen.

Volgens Anja Hazekamp, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Groningen, hebben de dieren het in deze tijd van strenge vorst het al moeilijk genoeg met overleven zonder dat ze door jagers worden doodgeschoten. Door de weersomstandigheden hebben de dieren bijna geen schuilmogelijkheden en geen voedsel meer.

Er is sprake van een langdurige periode van strenge vorst, een volledige sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water doordat bijna alles is dichtgevroren. Het ziet er naar uit dat de kou nog een paar weken aanhoudt.