Partij voor de Dieren Groningen aanwezig bij aanbieden verklaring enquête gaswinning


8 maart 2023

Volksvertegenwoordigers en bestuurders van de Groninger gemeenten, provincie en waterschappen hebben woensdagavond 8 maart in De Molenberg in Delfzijl een gezamenlijke reactie gegeven op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. De verklaring werd aangeboden aan de woordvoerders in de Tweede Kamer. Namens de Partij voor de Dieren was tweede kamer lid Christine Teunissen aanwezig, samen met onze volksvertegenwoordigers uit provincie en gemeente.

Gerelateerd nieuws

Meint Kolthof in podcast 'De Achterkamer'

Is de Partij voor de Dieren ook een partij voor mensen? Hoe denken wij over de energietransitie? En wat is hét verkiezingsthe...

Lees verder

Manifest voor het Platteland: krimp veestapel oplossing voor boeren, natuurcrisis en woningtekort

Méér boeren, méér natuur, gezondheid op één en woningen voor iedereen. Dat is de kern van het Manifest voor het Platteland da...

Lees verder