Partij voor de Dieren Groningen bang voor Q-koorts


1 augustus 2008

PERSBERICHT Groningen, 31 juli 2008 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen heeft vragen aan het college gesteld over de wijze waarop de provincie omgaat met de dreiging van Q-koorts, een ziekte die van dier op mens wordt overgedragen. Sinds mei 2007 is sprake van een explosieve toename van ziektegevallen van Q-koorts bij mensen in Nederland. Dit jaar zijn al ruim 600 getroffenen geregistreerd, waaronder een dodelijk slachtoffer.

Q-koorts kan in bepaalde gevallen levensbedreigend zijn en tot chronische klachten leiden, die jarenlang behandeld moeten worden. Een besmetting bij zwangere vrouwen kan leiden tot een miskraam. Huisartsen en verloskundigen zijn in 2007 met een speciaal schrijven op de hoogte gebracht van de risico’s. De Gezondheidsraad buigt zich op dit moment over een voorstel om zwangere vrouwen in gebieden waar Q-koorts voorkomt, standaard te screenen op de bacterie.
Sinds 12 juni 2008 bestaat een meldingsplicht voor veehouders bij het voorkomen van Q-koorts op hun bedrijf. Er zijn signalen dat boeren het melden van zieke dieren onder de pet houden, omdat ze voor hun goede naam vrezen en omdat tot 90 dagen na het ontdekken van de Q-koorts de mest niet mag worden uitgereden.

Besmettingsgevaar lijkt extra groot in bedrijven waar honderden geiten worden gehouden in potstallen, waar de mest langdurig kan ophopen. Als de dieren Q-koorts hebben, vinden veel vroeggeboortes plaats en worden veel geitjes doodgeboren. De bacterie die Q-koorts veroorzaakt, komt echter ook voor bij runderen en kan via mest en de lucht worden overgedragen op andere dieren en op mensen, maar vermoedelijk niet van mens op mens. Bij de verspreiding spelen warmte en langdurige droogte zoals we die de afgelopen jaren hebben meegemaakt, de bacterie in de kaart.

Alhoewel men vermoedt dat de bacterie ontstaat bij geiten, kwam bij een onderzoek in Herpen in Brabant, waar in 2007 42 gevallen van Q-koorts bij mensen werden geconstateerd, geen direct verband met geiten naar voren. In de directe omgeving van Herpen bevonden zich meerdere hobbyboerderijen en melkveehouderijbedrijven met runderen, geiten, schapen.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af welke maatregelen in Groningen zijn getroffen om eventuele verdere verspreiding bij een uitbraak te voorkomen en in hoeverre de risico’s voor de volksgezondheid een rol spelen in het bepalen van vestigingsmogelijkheden voor veehouderijen. Ook wil de partij weten hoeveel grote bedrijven met geiten er in de provincie zijn, hoe dicht ze zich bij een woonkern of een bedrijf met andere landbouwdieren bevinden en op welke wijze ze gecontroleerd worden op het voorkomen van Q-koorts.

Gerelateerd nieuws

Help een koe en bouw een dakje

De meeste Nederlanders zijn blij met het weer van de afgelopen dagen. Toch zoeken we vaak even de verkoeling van de schaduw ...

Lees verder

Barbara van Genne lijsttrekker bij waterschapsverkiezingen Hunze en Aa's

Barbara van Genne is lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren bij de waterschapsverkiezingen in Hunze en Aa's. Barbar...

Lees verder