Barbara van Genne lijst­trekker bij water­schaps­ver­kie­zingen Hunze en Aa's


22 september 2008Barbara van Genne is lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren bij de waterschapsverkiezingen in Hunze en Aa's. Barbara is marien bioloog en weet waar ze het over heeft als het erop aankomt het dierenleven in en om het water te verdedigen. Daarnaast heeft zij veel bestuurservaring opgedaan bij de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, PINK!
De verkiezingen vinden plaats in de derde week van november en zijn bijzonder omdat het de eerste keer is dat er met lijsten wordt gewerkt. Tijdens de voorgaande verkiezingen moesten mensen op persoonlijke titel worden gekozen. De Partij voor de Dieren heeft een programma geschreven voor de verkiezingen van de waterschappen, dat u binnenkort kunt vinden op de landelijke website.
Barbara zal zich onder andere gaan inzetten voor het stopzetten van de bestrijding van muskusratten, het visvriendelijk maken van gemalen en een verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast zal ze zich warm maken voor een verbod op de hengelsport. Hengelen is een wrede hobby waarbij niet alleen veel vissen worden mishandeld en gedood, maar waardoor ook veel vogels sterven door het inslikken van vislood of het verstrikt raken in vislijnen.
Voor het verbeteren van de waterkwaliteit is het van belang dat de landbouw minder mest langs waterkanten gebruikt en dat er minder fosfaat wordt geloosd in het oppervlaktewater. Daardoor wordt de kans op vergiftigingen zoals door botulismebacteriën en blauwalgen kleiner.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Groningen bang voor Q-koorts

PERSBERICHT Groningen, 31 juli 2008 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen heeft vragen aan het c...

Lees verder

Partij voor de Dieren pleit voor fonds voor noodhulp aan dieren

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2009 heeft Anja Hazekamp, statenlid voor de Partij voor de Dieren in Gronin...

Lees verder