Partij voor de Dieren dient motie van treurnis in wegens komst megastal Vlagt­wedde


3 november 2015

Groningen, 3 november - De Partij voor de Dieren zal morgen tijdens de Statenvergadering een motie van treurnis indienen omdat dit college haar medewerking verleent aan de vestiging van een megastal in Vlagtwedde. Het gaat om het bedrijf van boer Buys, die diverse grote stallen elders heeft. Het college verleent haar medewerking omdat zij, naar eigen zeggen, een schadeclaim vreest. Hiermee is ook de weg geplaveid voor een tweede megastal, Rass Future Farms in Munnekemoer.

Ankie Voerman, statenlid, wijst op de rol van Groen Links, wiens gedeputeerde een aantal jaren geleden uit het college stapte vanwege de komst van de stal. Deze keer had Groen Links de mogelijkheid de stal tegen te houden, maar heeft daar niet voor gekozen. Voerman: “Blijkbaar vindt deze gedeputeerde een paar zonnepanelen belangrijker dan de schandvlek van een industrieel stallencomplex van tien voetbalvelden in het mooie Bourtange.” In een andere motie roept Voerman op om niet mee te werken aan de wijziging van de Provinciale Verordening die de komst van de megastallen mogelijk kan maken.

Volgens Voerman breken Groen Links en SP hiermee beloftes aan hun kiezers. Het college probeert helemaal niet om de stal tegen te houden. De Partij voor de Dieren wijst er op dat het debat zich alleen richt op de vraag of bij deze ondernemers het vertrouwen is gewekt dat de stallen er zouden kunnen komen, maar dat niemand zich bekommert om de omwonenden of de dieren die in deze stal levenslang zullen worden opgesloten. De buurt zal in een straal van vele kilometers te maken krijgen met verkeersoverlast, stank en mogelijke gezondheidsrisico’s door de komst van twee duizend dieren die in een onnatuurlijk kleine ruimte worden gehouden.

Overigens vindt er morgen voor de deuren van het provinciehuis ook een ludieke actie plaats, waarbij burgers van de provincie Groningen en de provinciale afdeling van de Partij voor de Dieren zullen protesteren tegen de komst van de megastallen.

Motie: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-geen-toestemming-vestiging-grootschalige-melkveehouderij-in-vlagtwedde

Motie van treurnis: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-van-treurnis-over-het-besluit-van-het-college-met-betrekking-tot-de-komst-van-gigastal-buijs-bij-bourtange-en-megastal-rass-future-farms-te-munnekemoer