Partij voor de Dieren en Groen­Links willen ophel­dering over gevolgen fracking in Blijham en Borgsweer


4 december 2014

De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen opheldering over het feit dat de NAM plannen heeft om te gaan fracken in Blijham, terwijl de provincie hierover niet formeel is ingelicht. Ook willen beide partijen weten waar het vervuilde frackingswater naar toe zou gaan. Zij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Er zijn veel onduidelijkheden over productiewater dat gebruikt wordt bij de winning van aardgas. Het gaat om grote hoeveelheden water waar zware metalen en mogelijk chemicaliën in zitten. Bij Borgsweer wordt in een oude mijnbouwlocatie water ondergronds opgeslagen. Het is echter niet bekend in hoeverre de vergunde 1,8 miljoen m3 afvalwater al is geïnjecteerd en wat de gevolgen daarvan zijn. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen weten in hoeverre dit wordt gemonitord en of het college hierover wordt geïnformeerd.

Fractievoorzitter Nienke Homan van GroenLinks: "Het is onvoorstelbaar dat er niet meer duidelijk is over zoiets belangrijks als onze ondergrond." Homan wil opheldering over de mogelijke relatie tussen geïnjecteerd afvalwater en aardbevingen. Het staatstoezicht op de mijnen heeft deze relatie aangetoond in Weststellingwerf in 2009.

Bij fracken wordt veel water gebruikt. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: "De mijnbouw-locatie ligt pal naast de Ecologische Hoofdstructuur. Wij zouden het onacceptabel vinden als de provincie akkoord zou gaan met het gebruik van oppervlaktewater."

Lees hier de schriftelijke vragen.

Gerelateerd nieuws

Kirsten de Wrede lijsttrekker Provinciale Verkiezingen 2015

De kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 is gister op het congres ongew...

Lees verder

Aanpak A28 omwille van veiligheid otters

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie voorziet in een veilige oversteek voor otters en andere dieren op de A28. De pa...

Lees verder