Aanpak A28 omwille van veiligheid otters


4 december 2014

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie voorziet in een veilige oversteek voor otters en andere dieren op de A28. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De A28 doorsnijdt een enorm natuurgebied, deels Natura 2000. Behalve één van de twee otters die in de Onlanden was gesignaleerd, zijn hier ook bevers, reeën en een boommarter gesneuveld.

Volgens Kirsten de Wrede, statenlid van de Partij voor de Dieren, is de aanpak van deze zaken niet meer dan logisch. “Natuur is een kerntaak van de provincie en het college heeft zelf aangegeven te streven naar behoud van de otter. Het is eigenlijk vreemd dat ze nog niet begonnen zijn.” Volgens de Wrede kan het afschuiven van verantwoordelijkheid hieraan ten grondslag liggen. De A28 is een rijksweg, maar staatssecretaris Dijksma heeft onlangs gezegd dat verkeersmaatregelen voor de otter door provincies moeten worden genomen. Afgelopen jaar is een derde van het aantal otters in Nederland doodgereden.

De partij wil dat ook andere verkeersknelpunten voor de otter in Groningen worden aangepakt. Verder wil de Wrede informatie over de monitoring van de visstand en de eventuele aanwezigheid van otterstopgrids voor palingfuiken in het Lauwersmeer.

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van gedwongen herintroductie van uitgestorven soorten, maar nu de otter een levensvatbare populatie heeft in Nederland, verdient het dier onze bescherming, aldus de Wrede.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren en GroenLinks willen opheldering over gevolgen fracking in Blijham en Borgsweer

De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen opheldering over het feit dat de NAM plannen heeft om te gaan fracken in Blijha...

Lees verder

Vergunning RWE kolencentrale ten onrechte vergund

De Partij voor de Dieren twijfelt aan de legitimiteit van de door de provincie Groningen in 2007 verleende milieuvergunning v...

Lees verder