Partij voor de Dieren doet mee aan water­schaps­ver­kie­zingen


8 juli 2008

De Partij voor de Dieren in Groningen zal meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Deze worden in november gehouden. Het gaat om het waterschap Hunze en Aa's. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar, van 2009 tot en met 2012.

Het waterschapsbestuur van Hunze en Aa's heeft 23 zetels, waarvan er 16 zijn bestemd voor "ingezetenen", dat zijn de zetels waarop gestemd kan worden. De rest is verdeeld over belangengroeperingen. Boeren hebben vier zetels, bedrijven hebben er twee en de natuur heeft er maar ééntje.

Waterbeheer is belangrijk voor dieren. Denk aan de stand van het waterpeil dat van invloed is op planten, op het vochtigheidsgehalte van de grond en zo ook op insecten en weidevogels. Maar de waterschappen houden zich ook bezig met muskusratten en slootkantenbeheer. Eén van de dingen waar de Partij voor de Dieren zich in ieder geval mee bezig zal houden is het vermalen van vissen in gemalen en welke maatregelen daar tegen genomen kunnen worden.

Nieuw aan de verkiezingen in november is dat er niet meer gestemd wordt op personen, maar op lijsten. Je stemt nog wel op een bepaald persoon, maar de stemmen van de Lijst Partij voor de Dieren worden bij elkaar opgeteld en op basis daarvan wordt bepaald hoeveel mensen er van de Partij voor de Dieren in het waterschapsbestuur komen.