PARTIJ VOOR DE DIEREN BLIJ MET BESLUIT UITHUIZEN


30 september 2009

PERSBERICHT Groningen, 30 september 2009- Anja Hazekamp, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Groningen is tevreden met het besluit van de gemeente Eemsmond de bouwvergunningen voor twee megavarkensstallen in Uithuizen te herroepen. Megastallen zijn dankzij de protesten van de Partij voor de Dieren in het nieuwe Provinciaal OmgevingsPlan (2009-2013) verboden.

Nieuwe intensieve veehouderij wordt in het nieuwe POP gezien als een aantasting van de belevingswaarde van het landschap. Hazekamp heeft hierbij altijd het dierenwelzijnsaspect benadrukt. In megavarkensstallen worden de dieren onder erbarmelijke omstandigheden zo snel mogelijk vetgemest.

Door het vernietigen van de bouwvergunning is de eerder verleende milieuvergunning nu nutteloos geworden. Onder de huidige wetgeving kunnen deze milieuvergunningen niet meer worden afgegeven vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen. Ook landbouwers, de Milieufederatie Groningen en inwoners van Uithuizen hebben zich verzet tegen de komst van deze varkenshouderijen.