Stallen komen er niet


13 oktober 2009

(Uit: Dagblad van het Noorden, 2 oktober 2009)

De twee omstreden megavarkensstallen komen er niet in Uithuizen. Statenlid Anja Hazenkamp van de Partij voor de Dieren juicht.
Een interview door Koos Bijlsma


Ook zonder dat uw partij vertegenwoordigd is in de raad van Eemsmond worden uw doelen bereikt.
"Ik ben er inderdaad erg mee ingenomen dat B en W van Eemsmond een aangrijpingspunt vonden om de bouwvergunningen voor twee varkensstallen te weigeren."
De aanvragers van de bouwvergunningen waren in 1997 geen ’belanghebbenden’ omdat zij de percelen waarop ze de stallen willen realiseren, destijds niet in handen hadden. En als zij nu een nieuwe aanvraag indienen?
"Dan staan ze, voor zover ik het kan beoordelen, opnieuw met lege handen. Want inmiddels is de derde versie van het Provinciaal Ontwikkelings Plan (POP) van kracht geworden. Dankzij de inbreng van de Partij voor de Dieren in de Groninger staten, wordt in POP-3 veel meer aandacht geschonken aan dierenwelzijn dan in POP-2. In POP-2 werd de deur voor intensieve veehouderij wijd open gezet. Daarentegen gaat POP-3 uit van een verbod op verdere uitbreiding van deze sector in onze provincie."
U zit in uw eentje namens de Partij voor de Dieren in de provinciale politiek. Hoe kan het dat uw invloed zó groot is?
"Wat ik heb gedaan is de andere statenfracties wakker schudden. Zij denken nu veel bewuster na over dierenwelzijn dan voorheen."
Hoe is de gemeente Eemsmond hiermee omgegaan? De bouw van varkensstallen hing heel lang in de lucht.
"Ik kijk naar het eindresultaat. Dat is positief. Zoals de vlag er nu bij hangt, komen de stallen er niet. Het bestuursprogramma van B en W van Eemsmond rept met geen woord over dierenwelzijn. Daardoor moest de gemeente terugvallen op ruimtelijke ordeningsprocedures om de stallen tegen te houden. Dat is natuurlijk jammer."
En dus gaat uw partij een gooi doen naar een raadszetel bij de verkiezingen in maart?
"Ik vrees dat dit er bij gebrek aan kandidaten niet inzit. Er zijn helaas maar weinig mensen die ervoor voelen om actief mee te doen in de lokale politiek."