PARTIJ VOOR DE DIEREN BEZORGD OVER STRO­PERSME­THODEN- PERS­BE­RICHT


16 december 2008

Groningen, 16 december 2008 – De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het gebruik van stropersmethoden bij het doden van vossen. Eind november werd er ’s avonds in de omgeving van de Borgesiusweg in Wedde gejaagd met behulp van een kunstmatige lichtbron. Bij de regiopolitie bleek dat de jachthouder daar geen melding had gedaan van het gebruik hiervan op de desbetreffende avond, wat wel verplicht is.
Anja Hazekamp, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Groningen, maakt zich zorgen over deze stropersmethoden. Zij vraagt zich af hoe vaak een ontheffing voor jagen met behulp van kunstlicht wordt verstrekt. Zij wil ook weten hoe vaak de politie moet uitrukken omdat het gebruik niet vantevoren is gemeld en wie dat moet betalen.
De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van het gebruik van kunstmatige lichtbronnen bij het doden van vossen. In de nachtelijke uren hoort er rust te heersen in het veld. Jagen in de nacht verstoort altijd vele diersoorten, met name de nachtactieve soorten. Bovendien veroorzaakt het veel dierenleed, omdat door het slechte zicht de kans groot is dat de dieren niet direct dodelijk worden verwond. Vanwege de duisternis kunnen ze vervolgens niet worden opgespoord om uit hun lijden te worden verlost.
Het gebruik van kunstlicht is in sommige gevallen gedurende bepaalde periodes toegestaan. De regelgeving is echter complex en moeilijk te handhaven. De Partij voor de Dieren is bang dat bij de jacht op vossen met behulp van kunstlicht ook andere dieren opzettelijk worden verontrust en gedood. Hazekamp vraagt zich af of er in de afgelopen jaren overtredingen zijn geconstateerd in de provincie en welke straffen er toen zijn opgelegd. Zij vreest dat deze zaak niet op zichzelf staat.