Nieuwe stik­stof­regels verwoesten provin­ciale droom N33-Midden


17 juli 2021


Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State heeft het kabinet besloten, dat bij de berekening van de stikstofdepositie voortaan moet worden uitgegaan van een rekenafstand van 25 km vanaf de bron bij de stikstofberekening vanwege wegen. Dit moet volgens de Groninger Statenfractie van de Partij voor de Dieren het einde betekenen van het voorkeursalternatief N33-Midden. Zij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Op circa 17 km afstand van de N33 ligt het Natura 2000-gebied Drentsche Aa. De natuur hier is stikstofgevoelig en is op dit moment al overbelast. Het Zuidlaardermeergebied, dat op circa 11 km afstand ligt, is een vogelrichtlijngebied dat gevoelig kan zijn voor stikstoftoename. Omdat volgens Europese richtlijnen met stikstof overbelaste natuurgebieden, met name de N2000 gebieden, absoluut niet verder belast mogen worden, moet er volgens de Partij voor de Dieren een dikke streep door de voorgestelde plannen.

Een mogelijk alternatief voor het project N33-Midden is een reconstructie van de huidige N33 Zuidbroek-Appingedam middels de aanleg van gescheiden rijbanen en inhaalstroken. Dit alternatief levert de vereiste verbetering van de verkeersveiligheid op, is aanzienlijk goedkoper dan het project N33-Midden, heeft veel minder negatieve effecten op het landschap, milieu en natuur en legt minder beslag op landbouwgrond.

De Partij voor de Dieren is altijd tegenstander geweest van de gekozen N33 variant. Fractievoorzitter Ankie Voerman: " Het gewenste traject gaat dwars over landbouwgrond en door kleine natuurgebieden. Zo moet een stuk bos wijken voor de weg. Daarnaast vernietigt de extra neerslag van stikstof het klein beetje natuur dat we overhebben nog verder." Het liefste ziet de partij helemaal geen extra asfalt meer komen voor autoverkeer. Voerman: "Waarom niet meer inzetten op treinverkeer, ook voor goederenvervoer van en naar de Eemshaven?" De partij wil graag dat alle toekomstige plannen voor vervoer en economie eerst serieus langs de ecologische meetlat gelegd worden. De gekozen variant N33-Midden faalt in haar ogen op alle punten.