Na Buys in Bourtange ook geen megastal in Munne­kemoer?


22 augustus 2015

Pekela, 22 augustus 2015 – De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil van het college weten of na plan Buys ook geen ontheffing verleend zal worden aan Rass Future Farms voor een megastal in Munnekemoer. De partij is zeer verheugd te horen dat na onafhankelijk onderzoek door Rotshuizen Geense Advocaten is gebleken dat de provincie Groningen geen ontheffing hoeft te verlenen voor een megastal met 2000 koeien te Bourtange en heeft vragen gesteld inzake de gevolgen voor die andere megastal te Munnekemoer.

De stal van Rass Future Farms te Munnekemoer (Gemeente Vlagtwedde) valt onder dezelfde overgangsregeling. De gemeente Vlagtwedde heeft ook voor deze stal een verzoek tot geen bedenkingen aangevraagd bij de provincie. Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren: “Als het college in september besluit geen ontheffing te verlenen voor de bouw van de stal van dhr. Buijs te Bourtange, zal er ook geen reden en excuus meer te bedenken zijn als het gaat om het onthouden van de ontheffing voor de stal van Rass Future Farms te Munnekemoer”.

Volgens Voerman is het tegen houden van beide stallen niet langer een mogen, maar een moeten voor dit college. “Het staat ten slotte in hun coalitieakkoord dat megastallen onwenselijk zijn”, aldus Voerman. Als de conclusies van het rapport van Rotshuizen Geense Advocaten over de stal van dhr. Buijs te Bourtange niet één op één te vertalen zijn naar de stal in Munnekemoer, wil de Partij voor de Dieren een soortgelijk onafhankelijk onderzoek betreffende de ontheffing voor de stal van Rass Future Farms.

De vragen zijn hier te lezen.