Meer­derheid Neder­landers wil geen mega­stallen


17 februari 2011

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking wil geen megastallen. Dat is het resultaat van een enquête die het NIPO heeft gehouden onder zo'n elfhonderd mensen in opdracht van Milieudefensie. En magere 11 procent staat achter de bouw van veefabrieken, c.q. megastallen. Net als de Partij voor de Dieren maken tegenstanders zich zorgen over het welzijn van de dieren, de invloed op de natuur en op het milieu (uitstoot door mest) en over de volksgezondheid door uitbraken van dierziekten.

Voor maar liefst 38 procent is het dierenwelzijn het belangrijkste om geen megastallen te willen. 27 procent van de ondervraagden vindt het gevaar voor de volksgezondheid het meest zwaarwegend en voor ongeveer 10 procent zijn de nadelige effecten op natuur en milieu de doorslaggevende factor om tegen megastallen te zijn. Nederland wil dus geen veefabrieken. Passende maatregelen worden echter maar mondjesmaat vanuit de Provinciale Politiek genome.

Voor een daadwerkelijk verbod op megastallen is nog steeds onvoldoende politiek draagvlak. Stem daarom op 2 maart op de Partij voor de Dieren! De Partij voor de Dieren zal niet opgeven tot alle megastellen in Nederland verdwenen zijn! Op dit moment telt Nederland al minstens 575 megastallen (groter dan 1,5 hectare). Tijd voor verandering! Tijd voor de Partij voor de Dieren!

Meer lezen: http://www.milieudefensie.nl/actueel/nieuws/nederland-wil-geen-veefabrieken