Meer steun voor proef muskus­rat­ten­be­strijding


31 maart 2008

Er is veel discussie over het voorstel van de provincie Groningen om onderzoek te doen naar het stoppen met de bestrijding van muskusratten in twee gebieden. De waterschappen, de gemeenten en natuurlijk ook de muskusrattenbestrijders waren hier niet zo blij mee. Er zijn gelukkig ook steeds meer organisaties die wel blij zijn met dit onderzoek.

De Dierenbescherming, Faunabescherming en Bont voor Dieren hebben via een brief aan alle provincies opgeroepen om de bestrijding van muskusratten (gedeeltelijk) stop te zetten. Kijk hier voor meer informatie. Afgelopen zaterdag meldde RTV Noord dat ook de Zoogdiervereniging VZZ en een aantal biologen de proef van de provincie Groningen om tijdelijk te stoppen met het vangen van muskusratten ondersteunen. De biologen zeggen in een open brief dat het experiment een unieke kans biedt om meer inzicht te krijgen in het gedrag, de voortplanting en de ecologie van de beesten.

Volgens de biologen is de kans groot dat in de proefgebieden eerst een sterke toename van muskusratten te zien zal zijn, maar dat daarna de populatie zal afnemen door stress en ziekten. Zo'n uitkomst zou een doorbraak kunnen zijn in de bestrijding van de muskusrat, die door gangen te graven vooral schadelijk is voor dijken.