Opvang dicht voor nieuwe chin­chilla's


27 maart 2008

Ondanks de inspanningen van de Partij voor de Dieren is de chinchilla opvang Vida Nueva in Musselkanaal sinds kort gestopt met het aannemen en opvangen van nieuwe chinchilla’s. De ruim 300 dieren die nu onderdak bij de stichting hebben gevonden, zullen natuurlijk tot hun dood met liefde verzorgd worden. Door geldtekort, gezondheidsproblemen en een struktureel tekort aan vrijwilligers, moet de poort jammer genoeg dicht voor nieuwe chinchilla’s. Dit is erg jammer, omdat de er vrijwel dagelijks chinchilla’s in de problemen komen en eigenlijk opgevangen moeten worden.
Het zorgcentrum zal zich in de toekomst toespitsen op het verstrekken van kennis over deze nachtdiertjes en het strijden voor een betere regelgeving, zoals een verplichte certificering voor mensen die zich beroepsmatig met deze dieren bezighouden.
De Partij voor de Dieren betreurt het ten zeerste dat het grootste en enige gespecialiseerde opvangcentrum voor chinchilla’s op geen enkele wijze ondersteund wordt door de overheid. Integendeel. Mensen die bijvoorbeeld een uitkering hebben, mogen van gemeenten vaak niet aan de slag bij opvangcentra voor afgedankte huisdieren, omdat zij beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. En dat terwijl door het opdoen van werkervaring mensen juist een grotere kans op een betaalde baan.
Anja Hazekamp, ons Statenlid, heeft in de vergadering van de Statencommissie Welzijn, Cultuur & Sociale Zaken (20 februari jl.) dit probleem voorgelegd aan de toenmalige gedeputeerde Mulder. De gedeputeerde was het met de Partij voor de Dieren eens dat vrijwilligerswerk voor mensen die geen betaald werk hebben een mooie manier is om toch in de samenleving te participeren. Ze vond dit echter een taak van de gemeenten. Ze gaf aan dat ze hier nog eens naar zou kijken en dat ze zou onderzoeken of er mogelijkheden zouden zijn voor een meldpunt. De Partij voor de Dieren is benieuwd welke acties de nieuwe gedeputeerde Pim de Bruijne, die onlangs de plaats van Ineke Mulder heeft ingenomen, hiertoe zal ondernemen.