Massaal protest tegen mega­stallen in Groningen - 9 maart over­han­diging resul­taten aan gede­pu­teerde


4 maart 2009

PERSBERICHT Groningen, 5 maart 2009 - Er is massaal geprotesteerd tegen koeienfabrieken in Groningen. Bij de Partij voor de Dieren zijn enorm veel reacties binnengekomen tegen het ontwerp Provinciaal OmgevingsPlan 2009-2013 (POP) dat megamelkveebedrijven mogelijk maakt. Anja Hazekamp, statenlid voor de Partij voor de Dieren, zal maandag 9 maart om 11:30 in kamer 20 van het Provinciehuis een groot aantal emails en handtekeningen overhandigen aan gedeputeerde Hollenga, die behalve Landbouw en Natuur ook Dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft.

De Partij voor de Dieren is erg blij dat het nieuwe POP geen nieuwe vestigingen van intensieve varkens en kippenhouderijen meer toestaat. Helaas wordt intensieve veehouderij in dit POP zó gedefinieerd dat megastallen voor koeien wel mogen. Op dit moment zijn er in Groningen plannen voor drie van zulke megabedrijven, die de grootste van Nederland zouden worden. Binnen de stadsgrenzen van Groningen en in Stedum zijn plannen voor stallen met elk 800 melkkoeien die dag en nacht, zomer en winter binnen moeten blijven. En in de gemeente Vlagtwedde wil een ondernemer 1.000 koeien uitmelken.

Het POP ligt tot 10 maart ter inspraak. Bij de Partij voor de Dieren zijn in deze inspraakperiode enorm veel reacties via de website binnengekomen. Daarnaast hebben werkgroepleden van de Partij op straat steunbetuigingen verzameld. "Er is enorm veel weerstand tegen megastallen voor koeien. Een koe hoort in de wei en niet in een melkfabriek. We rekenen er op dat het College van gedeputeerde staten goed luistert naar haar burgers en het POP aanpast", aldus Anja Hazekamp.