9 maart over­han­diging resul­taten actie Mega­stallen aan gede­pu­teerde Hollenga


2 maart 2009

Op 9 maart aanstaande zal Anja Hazekamp, statenlid namens de Partij voor de Dieren in Groningen, de resultaten van de actie tegen de komst van megamelkveebedrijven in Groningen overhandigen aan Hollenga, die onder andere gedeputeerde van Landbouw is. Het huidige ontwerp Provinciaal OmgevingsPlan 2009-2013 dat tot 10 maart ter inzage ligt, maakt het mogelijk dat er enorme stallen met wel 1000 stuks melkvee in de provincie komen. De eerste aanvragen voor vergunningen zijn al binnen.

De Partij voor de Dieren heeft daarom besloten mensen te wijzen op dit hiaat in het POP - dat wel andere nieuwe vestigingen van intensieve veehouderij wil verbieden, zoals pelsdieren, varkens en kippen - en coördineert hiertoe reacties tegen het POP. Doel van de actie is dat ook grote melkveebedrijven (met megastallen wordt meestal meer dan 250 stuks melkvee bedoeld) binnen de definitie van intensieve veehouderij zullen vallen.

De actie is een groot succes. Mensen kunnen een email versturen vanaf de website van de Partij voor de Dieren Groningen. De reacties blijven binnenstromen. Ook de werkgroep heeft vele steunbetuigingen opgehaald op straat. De leden zijn in de provincie en in de stad de straat opgegaan.

We verklappen niet hoeveel er binnen zijn gekomen. De actie loopt nog tot in het weekend en we houden het nog even spannend.