ACTIE MEGA­STALLEN GROOT SUCCES


10 maart 2009

PERSBERICHT Groningen, 10 maart 2009 - In de afgelopen weken is massaal geprotesteerd tegen de komst van megastallen in de provincie. De Partij voor de Dieren heeft gister meer dan 2000 inspraakreacties in een ouderwetse melkbus aan gedeputeerde Hollenga overhandigd.

Na de bekendmaking van het nieuwe Provinciaal OmgevingsPlan 2009-2013 (POP) kwamen vele verontruste reacties binnen bij de Partij voor de Dieren, omdat het plan, ondanks een verbod op nieuwe intensieve veehouderij, ruimte biedt aan melkveestallen met duizend koeien. De Partij voor de Dieren besloot daarom een actie op te zetten waarbij mensen een reactie op het POP konden insturen.

Hier hebben 1.700 mensen gebruik van gemaakt. Daarnaast heeft de werkgroep van de Partij op straat bijna 400 handtekeningen verzameld. Uit het grote aantal reacties blijkt wel hoe groot de maatschappelijke weerstand is tegen megastallen. Bij stallen met meer dan 200 koeien komen de dieren meestal nooit meer buiten en bij stallen met meer dan 1.000 koeien is dat zeker niet meer het geval.

Hollenga was optimistisch over deze megastallen, die hij wellnesscentra voor koeien noemt en die volgens hem goed inpasbaar zijn in het landschap. Volgens Anja Hazekamp, statenlid namens de Partij voor de Dieren, geeft hij hiermee blijk van weinig kennis over de natuurlijke behoefte van koeien. "Ook al wordt een stal comfortabel uitgerust, een koe die nooit meer in de wei mag, is gewoon veroordeeld tot levenslange opsluiting. Zo'n beest kan zijn natuurlijke gedrag niet uitoefenen en dat is echt niet in het belang van de koe."

Als de ontwikkelingen niet worden tegengehouden, zullen koeien straks helemaal uit het landschap verdwijnen. Om dit gemis een beetje te compenseren, heeft Hazekamp de handtekeningen samen met een grote foto van een koe overhandigd. Zij heeft hierbij Hollenga, die behalve gedeputeerde van Landbouw en Natuur ook gedeputeerde van Dierenwelzijn is, verzocht het dier geregeld recht in de ogen te kijken en zich af te vragen wat de koe het liefste zou willen.