Kies­kompas is online


11 februari 2007
Anders dan bij de Stemwijzer wordt bij het Kieskompas uw electorale positie tweedimensionaal in een plat vlak geprojecteerd. Uw positie wordt afgebeeld op de dimensie "Links-Rechts" en "Conservatief-Progressief".
Ga naar het Kieskompas.