Brief aan Evert-Jan Evenhuis over duiven­beleid stad Groningen


10 februari 2007
Beste meneer Evenhuis en andere geïnteresseerden,

Ik ben zo vrij mij even in de discussie te mengen, alhoewel ik geen bemoeienis heb met Groningen, maar wel goed op de hoogte ben van wat zich afspeelt.

Uit de brief van B&W aan de raad, blijkt dat de wethouder van mening is dat bij de duiventillenmethode ernaar gestreefd zou moeten worden dat alle stadsduiven in tillen worden ondergebracht. Dit is een misvatting!
Van alle duiven die in een stad leven veroorzaakt slechts een deel overlast. Het is juist de bedoeling van duiventillen om overlast op te heffen daar waar overlast is en niet zozeer om een populatie te verkleinen. In alle steden (Amsterdam, Rotterdam, Zutphen, Soest, Den Haag, Antwerpen en Kortrijk) waar wij de duiventillenprojecten begeleiden en adviseren in het hanteren van een effectieve en diervriendelijke aanpak om overlast op te heffen, maken wij dit ook zeer duidelijk.
Dit betekent dat er niet naar gestreefd moet worden om alle duiven in tillen onder te brengen. Dit is niet realistisch en ook niet noodzakelijk om overlast te bestrijden. Wanneer een kwart tot de helft van een duivenpopulatie in tillen wordt ondergebracht is de overlast doorgaans al opgeheven. Het argument van de wethouder dat het te lang duurt en moeilijk is om alle duiven in tillen onder te brengen, vervalt hiermee en daarmee ook haar bezwaar tegen duiventillen.

In de Concept Evaluatie van de gemeente Zutphen komt eveneens naar voren dat het verminderen van overlast door stadsduiven het doel is waarnaar gestreefd moet worden en niet het verkleinen van de duivenpopulatie. Dit concept kunt u lezen in de bijlage maar ik wil allen verzoeken hiermee vertrouwelijk om te gaan totdat de definitieve versie in maart gereed is.

Vriendelijke groet,

Marleen Drijgers
Landelijke Werkgroep Duivenoverlast