Kies voor duurzaam, kies Partij voor de Dieren


9 februari 2011

Klimaatkeuze.nl: 'Veertig procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2020, negentig procent in 2050*. Dat is volgens wetenschappers en de milieubeweging nodig om te voorkomen dat de opwarming van de aarde onomkeerbaar wordt. Een pittige uitdaging, maar beslist niet onmogelijk. We hebben aan alle partijen elf heel concrete maatregelen voorgelegd waartoe in de komende kabinetsperiode besloten kan worden. Elke maatregel heeft grote invloed op het klimaat-en energiebeleid. De maatregelen kunnen los van elkaar werken, voor sommige is het handiger als ze gecombineerd worden. We hebben de partijen gevraagd om een duidelijk ja of nee. Met daarbij altijd de mogelijkheid in twee regels een nuancering toe te voegen. In onderstaand schema ziet u het resultaat; u weet precies wat elke partij zegt te willen gaan doen. Maak uw keuze.'

De keuze voor de Partij voor de Dieren ligt dus voor de hand!

De Partij voor de Dieren is niet alleen de groenste en meest duurzame partij van ons land, maar ook de partij met het meeste respect voor mensen, dieren en leefomgeving!

Zie hier het 'Overzicht politieke partijen' van klimaatkeuze.nl: http://www.klimaatkeuze.nl/

Marianne Thieme: Peilingen geven aan dat steeds meer kiezers ons herkennen als de groenste partij van Nederland. En de standvastigste. Campagne kan beginnen!
http://twitter.com/mariannethieme/statuses/35128710751465472

Gerelateerd nieuws

Vragen van Statenfractie Partij voor de Dieren over de afschot van Reeën in de Hortus

De Partij voor de Dieren heeft in de Provinciale Staten schriftelijke vragen gesteld over mogelijk afschot van reeën i...

Lees verder

LIVE Zaterdag 12 februari Provinciale Staten Verkiezingsdebat over Landschap op RTV Noord

Zaterdag 12 februari is het zover: RTV Noord zend dan LIVE het derde Provinciale Staten Verkiezingsdebat uit. Het is het d...

Lees verder