Jacht op zwanen in bescherm­ge­bieden voor akker­vogels Finster­wolde


17 april 2012

In Finsterwolde beheert de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen een aantal percelen voor akkervogels. Op deze velden wordt een wintervoedselvoorraad aangelegd en kunnen de vogels ongestoord broeden en rusten. Op deze percelen is onlangs een jager gesignaleerd die op knobbelzwanen aan het schieten was. De Partij voor de Dieren vindt dit een zeer ongewenste actie, en stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Verstoring door jagers ondermijnt de doelstellingen van de agrarische natuurvereniging, namelijk het bieden van extra ondersteuning aan kwetsbare akkervogels. De Partij voor de Dieren is overigens van mening dat het doden van dieren geen legitiem middel is om schade aan landbouwgewassen te voorkomen, hier zijn voldoende alternatieven voor beschikbaar. In het geval van knobbelzwanen moet er bijvoorbeeld eerst geprobeerd worden om de dieren middels geluid en visuele afschikmiddelen te verjagen. In heel Groningen komen zo'n 1200 zwanen voor, waarvan er mogelijk jaarlijks meerdere tientallen worden doodgeschoten. U kunt de vragen hier inzien. Naar aanleiding van de antwoorden van het College zijn er vervolgvragen gesteld.