Partij voor de Dieren opnieuw met een zetel verte­gen­woordigd in de Provin­ciale Staten van Groningen


3 maart 2011

De Partij voor de Dieren is de komende jaren opnieuw met een zetel vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Groningen. Anja Hazekamp zal nogmaals vier jaar lang de belangen van mens, dier en omgeving kunnen vertegenwoordigen en verder werken aan een duurzame toekomst voor onze provincie.

De Partij voor de Dieren dankt alle stemmers, vrijwilligers, kandidaten en ons Statenlid voor de geweldige inspanningen die zijn gedaan om dit resultaat te bereiken!

De Partij voor de Dieren heeft ervoor gezorgd dat de rechten van het dier blijvend op de (politieke) agenda in de provincie Groningen staan. Geen partij kan nog om de standpunten van de Partij voor de Dieren heen en de invloed van de partij wordt zienderogen groter. Nog nooit in de geschiedenis is er zoveel aandacht geweest voor het verbeteren van het welzijn van al dat leeft, in plaats van alleen voor het welzijn van de mens. Het absolute aantal stemmers op de Partij voor de Dieren is zelfs flink toegenomen. In 2007 stemden 4.913 stemgerechtigden op de partij en in 2011 maar liefst 5.601!

Een rechtvaardige en beschaafde samenleving kent geen vee-industrie, geen dierproeven, geen dieronwaardige transporten, geen illegale handel in alle mogelijke exotische dieren en geen louche fokkerijen. De mate van beschaving van een samenleving is misschien wel recht evenredig met een beschaafde manier van omgaan met dieren en onze leefomgeving in het algemeen. Dierenrechten zijn zeker zo noodzakelijk als mensenrechten. Wij delen deze aarde met mensen van alle kleuren en gezindten, én met de dieren. Wij leven met z'n allen op deze prachtige planeet, met zijn prachtige levendige natuur. Alle mensen én dieren én de natuur verdienen hetzelfde respect.

Bekijk hier de uitslagen in de provincie en per gemeente bij RTV Noord: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/uitslagenpsgr2011.asp