GRUWE­LIJKE VOSSEN­JACHT TEN EINDE DANKZIJ PARTIJ VOOR DE DIEREN


23 april 2009

Groningen, 23 april 2009 – Een motie van de Partij voor de Dieren om een einde te maken aan het gebruik van honden bij het doden van zwangere en zogende vossen kreeg gisteravond in de Groningse Statenvergadering brede steun. De bestaande ontheffingen die waren verleend voor het gebruik van aardhonden in de draag- en zoogtijd voor vossen, worden met onmiddellijke ingang ingetrokken. Daarnaast mogen nieuwe ontheffingen hiervoor in de toekomst niet meer worden verleend.

De methode om zogenaamde aardhonden, meestal teckels of terriërs, in te zetten bij de jacht is zeer gruwelijk. De jagers sturen de hond de burcht van de vos in. De hond jaagt de vos de burcht uit en de jagers schieten vervolgens een kogel door het dier. Nog erger wordt de situatie wanneer de vos jongen heeft. Deze zal zij beschermen en verdedigen, vaak tot ze ernstig gewond raakt, of tot de dood erop volgt. Meestal raakt de hond daarbij ook ernstig gewond. Hoewel vossen nog wel het hele jaar vogelvrij blijven en ook hun jongen nog steeds mogen worden gedood, is de Partij voor de Dieren toch erg blij met deze overwinning voor de vos. "Dit soort dierengevechten zijn barbaars en volstrekt onnodig. Het past niet bij een beschaafde samenleving, maar hoort thuis in de Middeleeuwen", aldus PvdD-Statenlid Anja Hazekamp.

Vossen zijn sinds 2006 vogelvrij verklaard. Dit houdt in dat jagers het hele jaar door op ze mogen schieten. Aardhonden mogen daar ook bij ingezet worden, maar alleen als de Provincie daar toestemming voor heeft verleend. Echter, tijdens de kraam- en zoogtijd die loopt van 1 maart tot 1 september, is dit niet toegestaan. De Partij voor de Dieren was dan ook geschokt toen de Provincie Groningen hier enkele weken geleden van afweek.

Dat vossen met man en macht bestreden worden, komt vooral door hun slechte reputatie. Er worden vele argumenten aangehaald waarom ze schadelijk zouden zijn, die echter stuk voor stuk door wetenschappelijk onderzoek worden ontkracht. Vossen vervullen een nuttige rol in de Nederlandse natuur als predator van allerlei kleinere dieren en afvalopruimer.