Bijzaken voor gede­pu­teerde Stag­houwer


26 juni 2013

De Partij voor de Dieren gaf vandaag tijdens de Provinciale Statenvergadering een bijenhuis aan Gedeputeerde Staghouwer. De partij wil daarmee aandacht vragen voor de bijensterfte, die ook in de provincie aanzienlijk is.

De partij heeft tevens een bijennotitie geschreven over de problematiek rond de bijensterfte. Hierin noemt zij maatregelen die door de provincie uitgevoerd kunnen worden om de bijenpopulatie te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn het stoppen met het gebruik van gif, het inzaaien van kruidenmengsels en bijvriendelijk bermbeheer, waarbij op natuurlijke wijze meer bloemen ontstaan die als voedsel voor de bij dienen. Statenlid Anja Hazekamp stelde voor dat Gedeputeerde Staghouder het onderwerp 'bijzaken' aan zijn portefeuille toe zou voegen. Zij bood de Gedeputeerde tijdens de bespreking van de voorjaarsnota het bijenhuis en de notitie aan, die beide aannam en toezegde met partners in overleg te treden om bijzaken in te passen in provinciaal beleid.

Bijensterfte heeft wereldwijd de aandacht. Bijna 30% van de Groningse bijen heeft de winter van 2011-2012 niet overleefd. De provincie Groningen kent daarmee de hoogste bijensterfte van Nederland. Bijen zijn van groot belang voor de ecologie, maar ook voor de wereldvoedselvoorziening, omdat zij voor een belangrijk deel van de bestuiven van voedergewassen zorgen. In China is men inmiddels al genoodzaakt om met de hand bloesem te bestuiven, omdat de bij daar is uitgestorven.