EERSTE NEDERLANDSE KLIMAATFILM "MEAT THE TRUTH" GEPRESENTEERD IN VEENDAM


9 juni 2008

Groningen, 5 juni 2008 - De Partij voor de Dieren organiseert dinsdag 17 juni aanstaande een vertoning van "Meat the Truth" in Veendam. De film is een aanvulling op eerdere klimaatfilms en laat zien dat de veehouderij de grootste oorzaak van de opwarming van de aarde is. De avond wordt ingeleid door Anja Hazekamp, die namens de Partij voor de Dieren lid is van de Provinciale Staten. De film draait in wijkcentrum Dukdalf (de Reede 1) en het begint om 19:30.

In de film wordt duidelijk dat de veehouderij wereldwijd een veel grotere oorzaak is van de klimaatverandering dan alle auto's, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen samen. Deze documentaire, die 19 mei in Londen officieel in première ging, is het eerste grote project van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijke bureau van de Partij voor de Dieren. Doel van deze stichting is het analyseren en presenteren van alternatieven die kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van een aangenamere, diervriendelijke en duurzame samenleving.

Sinds de Nederlandse première afgelopen december heeft de film als gevolg van de wereldwijde voedselcrisis alleen nog maar aan actualiteit gewonnen. Behalve het uitstoten van grote hoeveelheden methaan en CO² legt de veehouderij beslag op grote hoeveelheden landbouwgrond. Sojaplantages verdringen lokale landbouwgebieden en regenwouden om veevoer te produceren.

De conclusies van tal van wetenschappelijke rapporten van onder meer de Wereld Voedsel Organisatie van de Verenigde Naties, het Profetas onderzoek waarbij verschillende Nederlandse universiteiten betrokken waren en het IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zijn in deze film op een ook voor kinderen begrijpelijke manier vertaald. De Partij voor de Dieren hoopt dat deze film bijdraagt aan een maatschappelijke discussie over de invloed van de veehouderij op het klimaat. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Een kaartje kost twee euro.

Aan het slot van de film worden werkbare oplossingen aangereikt om de klimaatverandering tegen te gaan, op het niveau van individuele consumenten. Die oplossingen zijn doorgerekend door onderzoekers van de Vrije Universiteit en maken duidelijk hoe eenvoudig de uitstoot van broeikasgassen kan worden teruggedrongen in grote hoeveelheden. Een voorbeeld: als alle Nederlanders één dag minder vlees zouden eten, zouden alle klimaatdoelstellingen van de Nederlandse regering voor particuliere huishoudens in één klap gerealiseerd worden. Alhoewel "An inconvenientTruth" van Al Gore het probleem rond de opwarming van de aarde overtuigend op de kaart zette, liet hij de grootste oorzaak daarvan, de veehouderij, onbenoemd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief