Dieren­be­scherming reikt Publieks­prijs Alter­na­tieven voor Dier­proeven uit


13 april 2008

Op zaterdag 19 april aanstaande reikt de directeur van de Dierenbescherming, Frank Dales, voor de tweede keer de Dierenbeschermings Publieksprijs Alternatieven voor Dierproeven uit aan een biomedisch onderzoeker. Deze uitreiking staat in het kader van Wereldproefdierendag (24 april) en wordt georganiseerd door de Dierenbescherming in samenwerking met het Nationaal Centrum Alternatieven voor dierproeven (NCA).

Het gaat hier om een publieksprijs en daarom wil de Dierenbescherming een geïnteresseerd publiek uitnodigen om kennis te maken met onderzoekers die dierproeven doen, maar die tegelijkertijd zoeken naar alternatieve methoden. Er zijn vijf onderzoekers genomineerd. Zij zullen tijdens de publieksbijeenkomst op 19 april in begrijpelijke taal hun activiteiten voor de 3 V’s - Vervanging, Vermindering en Verfijning - van dierproeven presenteren. Vervolgens is het aan het aanwezige publiek om te beoordelen wie de bijzondere prijs in ontvangst mag nemen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Senaatszaal van het Academiegebouw in hartje Utrecht, begint om 12:30 uur en eindigt om ongeveer 17:30 uur. De Dierenbescherming nodigt iedereen uit om naar deze bijeenkomst te komen. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Geef u en uw gezelschap daarom snel op en mail naar prijs19april@dierenbescherming.nl.

De Partij voor de Dieren staat natuurlijk achter deze actie van de Dierenbescherming. Klik hier voor ons standpunt inzake proefdieren.