Demon­streer mee tegen mega­stallen!


15 maart 2013

Op woensdagochtend 20 maart tussen 9:00 en 09:30 wordt er voor het provinciehuis gedemonstreerd tegen megastallen. Provinciale Staten nemen op die dag een besluit over het wel of niet toestaan van tien nieuwe megastallen in Groningen, waaronder een bedrijf met 2000 koeien en stallen voor 14.400 varkens. Ook wordt er besloten of er wel of niet een bovengrens moet worden gesteld aan de grootte van melkveehouderijen. De Partij voor de Dieren, de SP en GroenLinks voeren actie om duidelijk te maken dat deze ontwikkelingen ongewenst zijn in Groningen. Bent u ook tegen megastallen, en kiest u liever voor een diervriendelijke en duurzame veehouderij? Sluit u dan aan bij het protest. Neem spandoeken en borden mee waarop u uw zorgen kenbaar maakt!