Centraal overzicht feiten en effecten veehou­derij ontbreekt


9 september 2014

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil een publiek toegankelijk overzicht met gegevens van alle veehouderijbedrijven in de provincie. Een dergelijk overzicht moet onder andere een provinciaal stikstofbeleid mogelijk maken. Morgen vergadert de commissie Omgeving en Milieu over het natuurbeleid van de provincie en de zeer schadelijke invloed van stikstof op de natuur.

De partij roept het provinciebestuur op om een provinciaal stikstofbeleid op te stellen, zodat schadelijke stikstofuitstoot uit met name de veehouderij gericht bestreden kan worden. De groei van het aantal dieren in onze provincie en de schaalvergroting gaan door, maar een centraal bestand waarin inzichtelijk gemaakt wordt hoeveel dieren zich op een veehouderij bevinden, welke vergunningen er lopen en van hoeveel uitstoot van stikstof en fijnstof er sprake is, ontbreekt echter. Deze informatie ligt versnipperd bij de gemeenten. In Brabant, Gelderland, Limburg, Overijssel en Utrecht kent men het Bestand Veehouderij Bedrijven, waar bovenstaande gegevens voor eenieder toegankelijk zijn gemaakt.

De veehouderij is veruit de grootste bron van stikstofuitstoot. Alhoewel in Nederland de uitstoot van stikstof daalt, neemt deze in bijvoorbeeld Noord-Oost Groningen nog steeds toe. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt het een merkwaardige situatie dat het provinciaal bestuur beslissingen neemt over natuur en biodiversiteit zonder een centraal bestand met basisgegevens. “Een gedetailleerd overzicht van veehouderij en andere stikstofbronnen is nodig voor het kunnen nemen van afgewogen beslissingen. Het beschermen en herstellen van de natuur vraagt om feiten, zodat op basis daarvan gericht provinciaal stikstofbeleid gevoerd kan worden. Ook de inwoners van Groningen hebben recht op transparantie wat betreft de veehouderij, zeker gezien de schaalvergroting die Brabantse proporties aanneemt.”

De Partij wil ook van het provinciebestuur weten of zij bereid zijn de controles op luchtwassers aan te scherpen. Luchtwassers zijn een technisch lapmiddel om ammoniak en fijnstof van grote veeschuren uit de lucht te filteren. Diverse onderzoeken tonen aan dat er met luchtwassers flink wordt gefraudeerd en dat er in de praktijk veel meer stikstof in de natuur terecht komt dan op papier. Luchtwassers staan niet aan, voldoen niet aan de voorschriften of zijn zelfs afwezig terwijl ze wel bij wet verplicht zijn. Ook de controle en handhaving schiet danig tekort. Sommige gemeenten controleren jaarlijks, andere gemeenten slechts één keer in de zoveel jaar. De Partij voor de Dieren wil dat alle gemeenten frequent controleren en dat bevindingen gerapporteerd worden aan de provincie en aldaar in een overzicht bijgehouden.

De almaar groeiende veefabrieken veroorzaken immens dierenleed, bedreigen de veiligheid en leefbaarheid van omwonenden en schaden de natuur. Sinds 2005 zijn er in Groningen 14.000 varkens en 650.000 kippen bijgekomen, waardoor nu bijna 155.000 varkens en bijna 6 miljoen kippen onze provincie bevolken. Het aantal bedrijven in de varkenshouderij kelderde in die periode van 127 naar 95, in de pluimveehouderij van 129 naar 106.

Gerelateerd nieuws

Stop palingvisserij in het Lauwersmeergebied

De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het College van GS over de palingvisserij in het Lauwersmeer. In juli en au...

Lees verder

Geen vuurwerk voor wilde dieren

Volgens de Partij voor de Dieren heeft de provincie de wet overtreden door een vergunning te verlenen voor vuurwerk na afloop...

Lees verder