Geen vuurwerk voor wilde dieren


16 september 2014

Volgens de Partij voor de Dieren heeft de provincie de wet overtreden door een vergunning te verlenen voor vuurwerk na afloop van een dance event op 31 mei jl. in het Stadspark te Groningen. De partij meent dat vuurwerk in een natuurgebied gedurende het broedseizoen een overtreding is van de Flora- en Faunawet. Via schriftelijke vragen verzoekt de partij het college van Gedeputeerde Staten om toelichting en maatregelen.

Statenlid voor de partij, Kirsten de Wrede: “Volgens de Flora- en Faunawet is het verboden om beschermde diersoorten, of hun nest- of rustplaats, te verstoren. Hiermee worden onder andere alle broedende vogels bedoeld. En wanneer er vlakbij deze dieren knallend en knetterend vuurwerk de lucht in gaat, lijkt het zeer aannemelijk dat ze daar flink van schrikken.” De Wrede onderstreept dat vuurwerk voor veel overlast zorgt. “Niet alleen dieren, zoals honden en katten, raken in blinde paniek door vuurwerk. Ook veel mensen ervaren er overlast door, of zijn er zelfs bang voor. Denk bijvoorbeeld aan oorlogsslachtoffers. Volgens ons is de balans tussen het plezier dat vuurwerk brengt en de last die anderen erdoor ervaren, al lange tijd zoek.” De Partij voor de Dieren is dan ook al jaren een voorstander voor een verbod op particulier vuurwerk. Ook zou vuurwerk nooit in natuurgebieden mogen worden afgestoken.

In haar vragen stelt de Partij voor de Dieren dat buurtbewoners in ieder geval vooraf worden geïnformeerd, zodat deze rekening kunnen houden met wat komen gaat. Verder wil de partij van het college weten wie er verantwoordelijk is als door het afsteken van vuurwerk de Flora- en Faunawet wordt overtreden. Daarnaast wordt het college gevraagd om in de toekomst rekening te houden met wilde dieren wanneer toestemming wordt verleend voor het afsteken van vuurwerk. De Partij voor de Dieren zou het liefst zien dat vuurwerk alleen tijdens de jaarwisseling, door gemeenten georganiseerd, op een centrale plek afgestoken wordt.

Bekijk hier de schriftelijke vragen

Gerelateerd nieuws

Centraal overzicht feiten en effecten veehouderij ontbreekt

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil een publiek toegankelijk overzicht met gegevens van alle veehouderijbedrijv...

Lees verder

Fractie stelt vragen inzake visie gedeputeerde over forse groei melkveehouderij

De Statenfractie van de Partij door de Dieren stelt vandaag vragen aan het College over de visie die gedeputeerde Staghouwer ...

Lees verder