Weidegang koeien


22 april 2009

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 22 april 2008, ter behandeling het CLM-rapport ‘Landbouw en Klimaat in Groningen’,

constaterende dat
- weidegang voor koeien resulteert in lagere emissies van broeikasgassen;
- steeds minder koeien in de provincie Groningen zomers in de wei lopen;

overwegende dat
- de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlaagd moet worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan; - weidegang hieraan een bijdrage levert;

dringen er op aan bij het college en het presidium dat
- voorstellen te doen om weidegang voor koeien te stimuleren en deze voorstellen voor te leggen aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.”


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer