Verzoek EZ tot intrekking vergunning afval­wa­te­rin­jectie Borgsweer


4 november 2015

Betreft:
Verzoek EZ tot intrekking vergunning afvalwaterinjectie Borgsweer

Datum PS: 04 november 2015

Onderwerp: Afvalwaterinjectie Borgsweer

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:
- er grote gevaren kleven aan het ondergrond vervoeren en injecteren van formatiewater;
- deze gevaren bevestigd worden door recente incidenten in de provincie Overijssel;
- deze gevaren bevestigd worden door Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, die in een artikel in het blad de Waterspiegel van juli 2015 vraagt om een snel verbod voor afvalwaterinjectie bij waterwinningsgebieden;
- het niet duidelijk is wel extra gevaar aardbevingen en bodemverschuivingen kunnen opleveren voor het buizenstelsel in de ondergrond;
- resultaten van onderzoeken en metingen door de NAM niet openbaar worden gemaakt;
- het voor de Provincie niet mogelijk is de resultaten van onderzoeken en metingen in te zien.

Overwegende dat:
- er veel onrust is onder de omwonenden van de afvalwaterinjectieput;
- omwonenden veel schade hebben aan hun huizen, die niet erkend wordt door de NAM als zijnde gerelateerd aan de injectie van formatiewater en/of aardbevingen;
- voor het Provinciaal bestuur altijd het uitgangspunt moet zijn dat de veiligheid van de inwonders van de provincie boven alles gaat;
- de coalitie in haar akkoord veel nadruk legt op een schoon milieu.

Verzoeken het college:
Om in navolging van de provincie Overijssel een verzoek te doen uitgaan naar de minister van Economische Zaken tot intrekking van de vergunning tot injectie van afvalwater in de diepe ondergrond bij Borgsweer,

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman
Partij voor de Dieren

B. Zwiers
Partij voor het Noorden


Status

Verworpen

Voor

GroningerBelang

Tegen

CDA, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, VVD

Lees onze andere moties

Bijstand voor Bijstand

Lees verder

Het binnen 3 maanden beginnen met onafhankelijke onderzoeken en metingen NAM

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer